ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα «Αντίκες Μουδάκη», εφαρμόζονται οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

 

Η είσοδος κάθε χρήστη και ιδίως η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συνιστά συναίνεση του χρήστη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των κατωτέρω όρων που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με οποιοδήποτε από τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η «Αντίκες Μουδάκη» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 Προϊοντα

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση όμως έλλειψης προϊόντος που παραγγέλθηκε, ο πελάτης θα ενημερώνεται για την έλλειψη αυτή και την πιθανή ημερομηνία παραλαβής του.

 Τιμες προϊοντων

Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

 ΔιεκπερΑΙωση παραγγελΙΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας από την «Αντίκες Μουδάκη», εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους, γνωστοποιούμενου τούτου άμεσα στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία ή λόγος ανώτερης βίας. Σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, η «Αντίκες Μουδάκη» οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης μπορεί να ανακαλέσει αζημίως για αυτόν την παραγγελία κατά το είδος αυτό. Παραγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν παράδοση προϊόντων εντός της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι παραγγελίες εκτελούνται εργάσιμες ημέρες (από ώρα 9:00πμ έως 16:30μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

 Ακυρωση παραγγελιας

Μία παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά.

Δικαίωμα ενημέρωσης για την παραγγελία

Ενημέρωσή σας για την πορεία της παραγγελίας σας μπορείτε να λαμβάνετε, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

 Τροπος και τόπος παραλαβης παραγγελιας

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει είτε με e-mail είτε τηλεφωνικά στην «Αντίκες Μουδάκη» κατά την παραγγελία του, με μέσα επιλογής της «Αντίκες Μουδάκη». Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα είδη που παρήγγειλε καθώς και να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρία σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός πέντε (5) ημερών. Μετά το πέρας των (5) ημερών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση. Η «Αντίκες Μουδάκη» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 Τροπος πληρωμης

Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται μέσω των τρόπων πληρωμής που επιτρέπει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, η χρέωση της πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

 Δικαιωμα υπαναχωρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση στην εταιρεία. Μέσα στην ως άνω προθεσμία πρέπει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antiquesmoudaki.gr  και να επικοινωνήσει με το κατάστημα για τα περαιτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί ή τα οποία δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ή δεν συνοδεύονται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν χρησιμοποιημένα, κατεστραμμένα ή ελλιπή η «Αντίκες Μουδάκη» έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

 Επιστροφες προϊοντων με χρεωση της «Αντικες Μουδακη»

Στις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την «Αντίκες Μουδάκη». Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, μαζί με την συσκευασία αποστολής. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών από την παραλαβή, η «Αντίκες Μουδάκη» δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή «Αντίκες Μουδάκη» έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 Περιορισμος ευθυνης

Η «Αντίκες Μουδάκη» στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα ου διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Η «Αντίκες Μουδάκη» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 Ασφαλεια

Η «Αντίκες Μουδάκη» έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε οι πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται στο διαδίκτυο να είναι προστατευμένες με τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων μεταφοράς (SSL) μέσω των οποίων τα δεδομένα σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη δηλ. ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), είναι γνωστοί μόνο στον πελάτη, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η «Αντίκες Μουδάκη» δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 Προσωπικα Δεδομενα - Απορρητο Συναλλαγων

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα για οποιονδήποτε τρίτο, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προμηθευτές  της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Κατά τα λοιπά η «Αντίκες Μουδάκη» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του του Ν. 2472/1997. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης τηρούνται από την «Αντίκες Μουδάκη», η οποία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά εφόσον το ζητήσει.

ΚΑΛΑΘΙ  

χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Φόρος 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Τιμές με ΦΠΑ

ΚΑΛΑΘΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Top sellers

No best sellers at this time