ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα κείμενα, οι εικόνες, οι ήχοι και κάθε άλλη πληροφορία δημοσιευμένη εδώ είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας «Αντίκες Μουδάκη» Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιούχου. 

 

ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον σχεδιασμό και την παροχή προδιαγραφών καθώς και την ποικιλία των χρωμάτων.

Οι πληροφορίες για τις τιμές που τυχόν περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν προσφορά αλλά έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. Οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν ενδεικτικές τιμές λιανικής.Η εταιρία «Αντίκες Μουδάκη»  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό, λόγω πιθανών παρεμβολών από μη εξουσιοδοτημένους ηλεκτρονικούς εισβολείς.

 

Η «Αντίκες Μουδάκη» αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως και σχετίζεται, με οποιαδήποτε τρόπο, με την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω της ιστοσελίδας της. Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

Η «Αντίκες Μουδάκη» αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
Η εταιρία «Αντίκες Μουδάκη» δίνoυν τεράστια έμφαση στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό τον λόγο, για εμάς, η συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς είναι αυτονόητη.

 

Αν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές δικτύου μας συνήθως αποθηκεύουν το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεστε, καθώς και την ημερομηνία και την διάρκεια της επίσκεψής σας. Εμείς αξιολογούμε μόνο αυτά τα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς και μόνο σε ανώνυμη μορφή.Αν σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, θα ενημερωθείτε εκεί για τον σκοπό της επεξεργασίας και αν κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθεί η συναίνεσή σας.

ΚΑΛΑΘΙ  

χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Φόρος 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Τιμές με ΦΠΑ

ΚΑΛΑΘΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Top sellers

No best sellers at this time